Proiecte

Proiecte de investitii :

1.  Proiect finantat prin FEADR,  in derulare pentru:“Retea de canalizare si statie de epurare si retea de alimentare cu apa in satele Teslui, Viisoara Mosneni si Urieni, Modernizare drumuri comunale in satul Viisoara Mosneni, Gradinita cu 2 Sali de clasa si protejarea unor elemente de cadrul natural “Fintina Miresei”satul Preajba de Padure, Comuna Teslui, Judetul Dolj”

2. Proiect finantra prin POR, finalizat in luna mai 2011:  “Reabilitare scoala cu clasele I –  VIII sat Preajba de Padure, comuna Teslui, judetul Dolj”

 

Proiecte viitoare:

  1. Asfaltare drum Teslui – Tartal – Fintinele – Zanoaga
  2. Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in satele Tartal- Fintinele si Preajba – Cosereni
  3. Studiu de Fezabilitate sala de sport.

....